NL FR EN

Verlofregeling dr Heldenbergh


Dr Heldenbergh is in verlof vanaf zaterdag 7 juli tot en met 14 juli en vanaf maandag 6 augustus tot en met 14 augustus. Gedurende die periode wordt hij vervangen door dr Bart Du Chau te Aarsele. U kan dr Du Chau bereiken op het nummer 051636403. De raadplegingen van dr Du Chau vinden plaats in zijn praktijk te Aarsele, Sterrestraat 35. Voor dringende zaken tijdens het weekend kan u terecht bij de algemene wachtdienst van de regio op het nummer 051/689988.

Sportmedische keuringen

gepost op woensdag 18 januari 2012

   Dr Heldenbergh is erkend door de Vlaamse Gemeenschap om sportmedische keuringen bij wielrenners, voetballers, motorcrossers, boksers, ... uit te voeren. Deze keuringen verlopen via het VASO-protocol.

Verloop van keuring : door de patiënt wordt een online-vragenlijst ingevuld . Deze vragenlijst

kan je terugvinden op www.sportkeuring.be . Bij het beeïndigen van de vragenlijst kan die digitaal doorgestuurd worden de sportarts. Deze vragenlijst wordt tijdens de raadpleging aangevuld met een sportmedisch onderzoek. Pas na het beeïndigen van deze twee onderdelen  kan een sportadvies gegeven worden.

Medische begeleiding bij proteïnediëten

gepost op dinsdag 17 januari 2012

   Sinds kort kan u ook bij de dokter terecht voor medische begeleiding bij proteïnediëten. Dergelijke
medische begeleiding is essentieel om het snelle gewichtsverlies dat met dergelije diëten gepaard
gaat op een medisch verantwoorde en veilige manier te laten verlopen.