NL FR EN
   Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen gevaarlijke infectieziekten.
Dankzij uitgebreide vaccinatie komen infecties zoals pokken, kinderverlamming, difterie, mazelen en rodehond bijna niet of helemaal niet meer voor in België.

   Het aantal gevaccineerde personen moet echter voldoende hoog zijn om deze ziekten blijvend te elimineren.

   In Vlaanderen zijn zuigelingen en peuters uitstekend gevaccineerd.
Dit is in belangrijke mate het gevolg van het goed georganiseerde aanbod via huisartsen, kinderartsen en Kind & Gezin.

   Via vacinnet kan de vaccinator (arts, pediater) de vroegere vaccinaties van zijn patiënten raadplegen (voor zover ze al ingevoerd werden) en toegediende vaccinaties registreren.

   Binnen onze praktijk zijn wij aangesloten op vainnet.
De Vlaamse overheid stelt de meeste vaccins dan ook gratis ter beschikking.

   De toegediende vaccins worden in een centrale databank geregistreerd zodat ook andere diensten (Kind & Gezin, Centrum voor Leerlingenbegeleiding) de vaccinatiestatus van u of uw kinderen kunnen raadplegen.

   meer info, klik hier hier