De erelonen worden aangerekend volgens de geldende Riziv-nomenclatuur.

RAADPLEGINGEN
  Raadpleging overdag:                      € 27, 50
  Avondraadpleging:                            € 31,50
          (het supplement van € 4 wordt u volledig door uw ziekenfonds terugbetaald wanneer u een 
            globaal medisch dossier bij de dokter hebt)

  Raadpleging op zaterdagvoormiddag   € 40,50
HUISBEZOEKEN

  Huisbezoek overdag                           € 40,50
  Huisbezoek 's avonds                         € 53,00
  Huisbezoek tijdens weekend  
      of feestdag                                      € 60,00
           (weekenddienst)
 
Huisbezoek 's nachts                          € 92,50

SPORTMEDISCHE KEURINGEN  ( niet onderworpen aan terugbetaling door het RIZIV)

   Basis sportmedische keuring (zonder rust ECG)     €  60,00
   Basis sportmedische keuring met rust ECG             €  85,00
   Uitgebreide sportmedische keuring met inspannings-ECG     € 175,00
   Inspanningstest met lactaatmeting en opstellen van trainingszones  € 200,00

   Motorcrosskeuring jongeren < 15 jaar                        € 65,00
   Motorcrosskeuring sporter > 15 jaar                           € 110,00